Monday, May 5, 2014

โรงเรียนศรีวิกรม์ ฉลองครบรอบ 50 ปี จับมือวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย หรือ Superstar College of Asia ร่วมกันสร้างนวัตกรรมหลักสูตรผลิตศิลปินระดับมัธยมแห่งแรกในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยม ที่ต้องการก้าวสู่การเรียนหลักสูตรศิลปินระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าสู่วิชาชีพทางด้านบันเทิงในอนาคต

No comments:

Post a Comment